Release Me — polish

245
  0%
  0

Tags

I am looking to learn all my songs in many languages

Urgent, clean my trigger, Blast clean through my mind, Shrapnel from the blow, Was lost in space (n) time, I found my missing peace, Oh F*** I misplaced the glue, I simply cannot mend, holy s*** I’m stuck on you

Prędko, czyszczę mój spust Eksplozja przez mój umysł Odłamek od wystrzału Zagubiony w przestrzeni i czasie Znalazłam zagubiony spokój O kurwa, źle umieściłam klej Nie mogę tego prosto naprawić A niech to, przykleiłam się do ciebie

Release me, Free my soul – set my heart free, Please release, Pull out your knife — I’d rather bleed, I’m used to the hole, Half of my soul — knows only empty, I dream instead, life is bliss — here I’m not lonely

Uwolnij mnie Wypuść mą duszę — oswobodź moje sercę, Proszę, wypuść Wyciągnij swój nóż — wolę raczej krwawić Przyzwyczajona do rany Połowa mojej duszy — zna tylko pustkę, W to miejscę mam marzenia Gdzie życie to rozkosz — gdzie nie jestem samotna

Release me, from the trap, I fell so fast, Climbed the cliff edge, (knowing I), forgot the straps, No one keeps me safe, Alone — on the road to danger, S*** the devil’s here again, Hello — beautiful stranger,

Uwolnij mnie z pułapki, spadam tak szybko Na krawędzi klifu, gdzie, jak to ja, zapomniałam o asekuracji Nikt nie może mnie ochronić Sama — na drodzę do niebezpieczeństwa Kurwa, to znowu diabeł, Witaj — piękny nieznajomy

Release me, Free my soul – set my heart free, Please release, Pull out your knife — I’d rather bleed, Release, I’m used to the hole, half of my soul, knows only empty, I dream instead, here life is bliss, here I’m not lonely

Uwolnij mnie Wypuść mą duszę — oswobodź moje sercę, Proszę, wypuść Wyciągnij swój nóż — wolę raczej krwawić Przyzwyczajona do rany Połowa mojej duszy — zna tylko pustkę, W to miejscę mam marzenia Gdzie życie to rozkosz — gdzie nie jestem samotna No- no one can release you, find the truth — it lies inside, Rip out that piece of you, that keeps you blue — let it die Then comes the next time, the feeling worse, it is a curse, — you lie, You want no one else, only yourself, then again — tears dry

Nikt nie może cię uwolnić, poznaj prawdę — leży w środku Wyrwij tą część ciebie, która robi cię smutnym — pozwól jej umrzeć Nadchodzi kolejny raz, jeszcze gorsze uczucie, to przekleństwo — kłamiesz Nie chcesz nikogo prócz siebie, by potem znowu — ocierać łzy

Release me, Free my soul – set my heart free, Please release, Pull out your knife — I’d rather bleed, Release, I’m used to the hole, half of my soul, knows only empty, I dream instead, here life is bliss, here I’m not lonely

Uwolnij mnie Wypuść mą duszę — oswobodź moje sercę, Proszę, wypuść Wyciągnij swój nóż — wolę raczej krwawić Przyzwyczajona do rany Połowa mojej duszy — zna tylko pustkę, W to miejscę mam marzenia Gdzie życie to rozkosz — gdzie nie jestem samotna

 

Global Scriggler.DomainModel.Publication.Visibility
There's more where that came from!