Faith in Humanity — Polish

472
  0%
  0

Tags

Wiedz, że wciąż mam wiarę w ludzkość,

Żyjąc w świecie zbudowanym na próżności,

Widząc ludzi wokół mnie tracących rozum?

Potrzebuję więcej jasności, bez panikowania,

Tak, wciąż mam wiarę w ludzkość,

Życie to dar, gdy mogę dać miłość,

Raz byłam załamana teraz nikt nie złamie mnie,

Nie zakuje mnie, utrzymaj pozytywność,

Więc ja wciąż mam wiarę w ludzkość,

Przyszłość ziemi mogłaby być jasna lub wyzywająca,

Trzymajmy w naszych rękach, w naszych rękach przyszłość kierujmy nią,

Już bez żadnych szkód, już żadnych szkód!

  

Know I still have, faith in humanity,

Living in a world that is built on vanity,

Have the people round me lost their sanity(mind)?

Need more clarity, no more panicking,

Yes I still have faith in humanity,

Life is a gift, when I can give charity(love),

I was once broken(depressed) nobody can't damage(break) me,

Nor shackle me, keep positivity

So I still have faith in humanity,

Future of the Earth could be bright or challenging,

Hold in our hands, in our hands future manage it,

 

No more damaging(damage), no more damaging(damage)

 

Global Scriggler.DomainModel.Publication.Visibility
There's more where that came from!