Friends in Arabic

351
  0%
  0

Tags

Much appreciated :)

الأصدقاء

جالسةأتأملكيفتمربِنَاالحياة،

احتككتفيفتاةعرفتانهناكحزنودموعفيعينيها،

سألتهالماذا؟لماذاكانتتبكي؟!

التفتتوتنهدت،انابخير،

لاأنكرانهنالكشيىءيشغلتفكيرها،

لوفقطأعطيتهابعضاًمنوقتي،

ربماكانتستصارحنيوستعتمدعلي،

ولكنالذكرياتالسعيدةتختفيبسرعة،

لقدتعاهدنايوماًعلىاننبقىأصدقاءحتىالنهاية،

كانتمعتادةعلىبوحالحقيقةآنذاك،

كونناكنّامتصقينببعضنا،لكنالوقتتغيربسرعة،

كلنانمربعقباتومصاعبونحتاجالىصديق،

وكماقلتانهاكانتتبكي،

حسنا،ماذاكانالسبب؟

كانتضحيةاعتداءهمجيوحيوانيفيالشارع،

مثلوردةعندماتزهر،لايصلهاماء،فلاتستطيعانتكسرحاجزالصمتوتتكلم،

فتبدأبالذبول،لانهالاتستطيعانتشبعحاجاتها،والحشائشتنمووتصبحسريرها،

قبلانتعرفذلك،ستكونالوردةميتة،

يافتاة،خذيوقتاً،انهيمربسرعة (منالأفضلانتستغليه)،

لاتبكي،فقطكونيكماتستطيعين،

سوفأكونهناكمناجلك،اناصديقك،

التقيتبولدعرفتهقديما،

لعبناالقصباتعندماكنّاأطفالا،لكنهاختارحياةوسخة،

منالسهلجدالشابانينجرالىهذهالطريقوالحماقة،

يريدانيخرجناوينجينامنتلكالمصيدة،

لقدولدواوتربوااواشبعواانفسهمبتلكالرغبات،

كثيركنالناسلديهمموهبةاضاعةالوقتوالمطاردة،

وشربالمخدرات،والاحلامالسيئةوالحقيقةالتييواجهونها،

قدكبرهذاالرجلالذيعرفتوانفجربالانحراف،

لقدفضلانيحصلعلىالنقودبطريقةسهلة،

لاتسميهرجلاعزيزتي،

عندمايكبراكثرسيعرف،

لكنالثقةنادرةومهزوزةفيهذهالمتاهة،

وانتهىبهالامرمسجوناًكماترى،

تصبحالحياةلديهدائرة،يحاولمنالداخلوالخارجانيجعلعنوانلنفسه،

لكنينتهيبهالمطافبشربالمخدرات،لقدخسرطريقهفيالحياة،

ولنيستطيعانيقتلتلكالبرودوالجمودفيداخله،

لقدأعطىمرضالإيدزلعاهرة،ولكنهلايعرفماهينتيجةالمرضالنهائية،

يافتاة،خذيوقتاً،انهيمربسرعة

لاتبكي،فقطكونيكماتستطيعين،

سوفأكونهناكمناجلك،اناصديقك،

 

كونيعلىمعرفةاننيصديقالجميع

 


https://scriggler.com/DetailPost/Opinion/53346

Global Scriggler.DomainModel.Publication.Visibility
There's more where that came from!